Senin, 6 Juli 2015 (11:57 am) / Ibadah

Do’a dan Tata Cara Shalat Gerhana

Jika seseorang menyaksikan gerhana, hendaklah ia melaksanakan shalat gerhana sebagaimana tata cara yang nanti akan kami utarakan, insya… Selengkapnya →

Inilah 8 Sifat Wanita Muslimah yang Baik

Senin, 6 Juli 2015 (11:00 am) / Muslimah

Bersabar dan menahan nafsu di era sekarang ini sangatlah berat. Ini merupakan ujian yang Allah berikan untuk umat akhir zaman sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui berbagai hadits tentang akhir zaman yang beliau ramalkan. Ujian atau fitnah ini dirasakan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kali ini… Selengkapnya →

Rukun Puasa

Jumat, 3 Juli 2015 (7:41 am) / Ibadah, Syariah

Puasa mempunyai dua rukun asasi yaitu: Niat puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Penjelasannya adalah sebagai berikut: Niat Yaitu kehendak (qasad) melakukan puasa[1]. Tempatnya di hati, tidak cukup dengan hanya melafazkannya dengan lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya.[2] Dalil wajib niat ialah sabda… Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Pasukan Abu Bakar Diutus Selepas Perang Bani Quraizah/Muraisi`

Jumat, 3 Juli 2015 (7:19 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun Ke-6 Hijrah Catatan: Pasukan Pasukan di Bawah Pimpinan Abu Bakar al-Siddiq atau Zaid bin Haritsah Pasukan Pasukan ini dikirim menuju ke Lembah Qura yaitu pada bulan Ramadhan tahun keenam Hijrah. Ketika itu suku Fazarah hendak membunuh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Rasulullah mengutus Abu Bakar… Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Diwajibkan Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah dan Beberapa Isu Peperangan

Jumat, 3 Juli 2015 (7:18 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Sya`ban, Tahun Kedua Hijrah Catatan: Pada tahun kedua Hijrah, puasa di bulan Ramadhan dan zakat fitrah diwajibkan. Bahkan nisab zakat-zakat yang lain (selain zakat fitrah) juga dijelaskan. Kewajipan zakat fitrah dan perincian nishab zakat-zakat lain merupakan suatu sumbangan untuk meringankan bebanhidup yang ditanggung oleh sejumlah besar kaum Muhajirin… Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Rasulullah Beristirahat Sebelum Perang Badar

Jumat, 3 Juli 2015 (7:16 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Malam Jum'at, 17 Ramadhan, tahun kedua Hijrah. Catatan: Pergerekan Pasukan Islam Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. menggerakkan pasukannya.[1] Beliau berjalan di lokasi pertempuran, lalu memberikan isyarat tangan yang berarti ini adalah tempat kematian si fulan esok hari, insyaa Allah. Ini tempat kematian si fulan esok hari, insyaa Allah.[2]… Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Pasukan Perang Pertama Menjalankan Misi

Jumat, 3 Juli 2015 (7:14 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun Pertama Hijrah Catatan: Pasukan (Sariyah) Saiful Bahr. Mereka dikirim pada bulan Ramadhan tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan bulan Maret tahun 623 M. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. melantik Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai pemimpin pasukan ini. Beliau mengutusnya dengan membawa 30 askar dari orang Muhajirin.… Selengkapnya →

8 Cara Mengobati Homoseksual Secara Islami

Rabu, 1 Juli 2015 (10:07 pm) / Kesehatan, Konsultasi

Menjadi pelaku homoseksual bukanlah karena bawaan genetis dan bukanlah takdir yang tidak bisa diobati. Ia termasuk ke dalam penyakit maksiat yang muncul karena syahwat. Pengobatan secara Islami dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 1. Menggunakan nama yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Di antara pertimbangan nama yang baik adalah dapat… Selengkapnya →

Shalat Hari Raya, di Masjid atau Lapangan?

Rabu, 1 Juli 2015 (1:46 pm) / Ibadah, Syariah

Dalam setiap masalah fikih, setidaknya ada empat pendapat yang berbeda. Masing-masing pendapat mempunyai dalil, baik naqli (Al-Qur`an dan hadits), atau pun aqli (logika berupa kesimpulan hukum dari Al-Qur`an dan hadits baik tersurat maupun tersirat). Contoh ringan adalah hukum shalat berjamaah bagi laki-laki. Ada yang mengatakan, wajib namun bukan bagian dari… Selengkapnya →

Ketika Kompas Mengadili Putusan MK

Rabu, 1 Juli 2015 (1:53 am) / Citizen Journalism, Opini

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menaikan batas usia perkawinan perempuan dari usia 16 menjadi 18 tahun yang dimohonkan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA). MK menegaskan tak ada jaminan jika batas usia dinaikkan dapat menekan kerentanan perempuan terkait kesehatan reproduksi. "Menolak seluruh gugatan pemohon seluruhnya," kata Ketua… Selengkapnya →

Copyright © 2011 – 2015